Radu-Gadu2.4

Free
110.42 KB
  Download  Publisher DescriptionRadu-Gadu jest pierwszym i jedynym w pe³ni funkcjonalnym klientem Gadu-Gadu dla palmtopów z systemem Palm OS.
Z Radu-Gadu mo¿esz korzystaæ po po³¹czeniu siê palmtopa z Internetem:

- u¿ywaj¹c palmofonu typu Treo.
- za pomoc¹ WiFi w domu lub na mieœcie.
- kabelkiem, podczerwieni¹ lub bluetooth-em - do komórki.
- u¿ywaj¹c modemu do³¹czanego do palmtopa.
- kabelkiem, podczerwieni¹ lub bluetooth-em do PC.
Wtyczki do Radu-Gadu - znacznie rozszerzaj¹ mo¿liwoœci programu:
- Radu-Gadu Katalog - dodaje obs³ugê Katalogu Publicznego
- Radu-Gadu Sygna³y - rozszerza opcje okienka "Opcje - Sygna³y"
- Radu-Gadu Bitmapy - dodaje ikony w wysokiej rozdzielczoœci

i inne...

Download and use it now      Radu-Gadu 2.4Add a review


Tell us your experience with Radu-Gadu 2.4RELATED PROGRAMS
Our RecommendationsBarCode2D-PNG

Radu-Gadu 2.4 Screenshot


Click stars to rate this APP!

Users Rating:  
  4.9/5     7
Editor Rating:  
  0/5
Downloads last week: 0
Size: 110.42 KB
Price: N/A
Release Date: 2000-01-01
Publisher: RNS::
Operating System: other